Kdo jsme a čeho chceme dosáhnout?

Nevládní nezisková organizace – spolek osob, která legitimně přes starosty a demokraticky zvolené zastupitele obcí na hraně uhelných lomů sdružuje občany žijící a pracující kolem hnědouhelných dolů v severozápadních Čechách.

Zastupuje odbornou veřejnost se zkušeností se zahlazováním následků důlní činnosti a s rozvojem nové energetiky u nás i v zahraničí z okruhu ČSVTS (Vědecko-technická společnost).

Zahrnuje mezinárodní experty se zkušeností z EU a z OSN.

Cílem je účastnit se veřejné diskuse s tématem Konec uhlí v České republice. Tato diskuze musí být odborná, racionální a musí zohlednit zájmy lidí, kteří žijí kolem uhelných dolů.

Současně chceme nabízet řešení pro budoucnost – Nová energie. Řešení odzkoušená, existující, která může ČR využít.

Jsme členy ČSVTS

Blog

Česká republika určitě splní cíl EU z Pařížské dohody – snížení emisí skleníkových plynů o 40% do roku 2030 oproti základu roku 1990. Pro rozvoj “Obnovitelných zdrojů” máme v ČR omezené možnosti a tyto “nespolehlivé zdroje” musí být vždy 100% zálohovány.

Členové spolku podporují zahájení debaty o konci uhlí v ČR, protože brzy dojdou vytěžitelné zásoby hnědého uhlí v prostorech, kde existuje elementární politický konsensus s těžbou uhlí (platné limity, souhlasná stanoviska EIA, platná nebo reálně Číst více…

Spojte se s námi

Kontaktní informace spolku Konec-Uhlí

Kontaktní informace

IČ: 64934896 Novotného lávka 200/5, Praha 1, 110 00


Předseda spolku

Ing. Vladimír Budinský, MBA

+420 774 082 663

Kontaktujte nás