Blog

Česká republika určitě splní cíl EU z Pařížské dohody – snížení emisí skleníkových plynů o 40% do roku 2030 oproti základu roku 1990. Pro rozvoj “Obnovitelných zdrojů” máme v ČR omezené možnosti a tyto “nespolehlivé zdroje” musí být vždy 100% zálohovány.

Členové spolku podporují zahájení debaty o konci uhlí v ČR, protože brzy dojdou vytěžitelné zásoby hnědého uhlí v prostorech, kde existuje elementární politický konsensus s těžbou uhlí (platné limity, souhlasná stanoviska EIA, platná nebo reálně dosažitelná Povolení hornické činnosti, vyřešené Číst více…